Napomena: Organizator zadržava pravo izmjene Pravilnika natjecanja. Sve eventualne promjene bit će pravovremeno objavljene.

 

28. međunarodno natjecanje
MLADI VIRTUOZI, ZAGREB 2022.
klavir
Zagreb, 16. – 20. veljače 2022.

 
PRAVILNIK NATJECANJA

1. Glazbena škola Pavla Markovca, pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba, organizira 28. međunarodno natjecanje MLADI VIRTUOZI, ZAGREB 2022., klavir, koje će se održati od 16. do 20. veljače 2022. godine.

2. Natjecanje je podijeljeno u pet kategorija i reviju za najmlađe kandidate. Godinama starosti smatraju se godine navršene do datuma početka natjecanja, 16. veljače 2022.

 • Revija –              9 godina i mlađi
 • I. kategorija –   10 godina i mlađi
 • II. kategorija –  12 godina i mlađi
 • III. kategorija – 15 godina i mlađi
 • IV. kategorija – 18 godina i mlađi*
 • V. kategorija –  24 godine i mlađi*

*IV. i V. kategorija podijeljene su u dvije etape. Ocjenjivački sud odlučuje o pravu nastupa kandidata u drugoj etapi.

3. Program:

Revija / kotizacija 20 €

 • Slobodan program ukupnog trajanja do 6 minuta

I. kategorija / kotizacija 40 € 
      trajanje programa do 10 minuta

 • Jedna etida C. Czernyja (ili C. Czerny – H.Germer)
 • Jedna skladba iz razdoblja baroka
 • Jedna ili više skladbi po slobodnom izboru
 • Ivan Končić: Emerson etide, etida br. 1*

II. kategorija / kotizacija 40 €
     
trajanje programa do 15 minuta

 • Jedna etida C. Czernyja
 • Jedna etida po slobodnom izboru
 • Jedna skladba J. S. Bacha (mogu se izvoditi pojedini stavci cikličkog djela)
 • Jedna ili više skladbi po slobodnom izboru
 • Ivan Končić: Emerson etide, etida br. 2*

III. kategorija / kotizacija 50 €
     
trajanje programa do 20 minuta

 • Jedna etida C. Czernyja
 • Jedna etida po slobodnom izboru
 • Jedna skladba J. S. Bacha (mogu se izvoditi pojedini stavci cikličkog djela)
 • Jedna ili više skladbi po slobodnom izboru (mogu se izvoditi pojedini stavci cikličkog djela)
 • Ivan Končić: Emerson etide, etida br. 3*

IV. kategorija / kotizacija 60 €

I. etapa u trajanju do 15 minuta:

 • Jedna etida C. Czernyja  iz op. 740
 • Jedna etida po slobodnom izboru
 • Jedna skladba J. S. Bacha (mogu se izvoditi pojedini stavci cikličkog djela)
 • Ivan Končić: Emerson etide, etida br. 4*

II. etapa u trajanju do 20 minuta:

 • Slobodan program koji uključuje brzi stavak sonate klasičnog razdoblja (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)

V. kategorija / kotizacija 60 €:

I. etapa u trajanju do 18 minuta:

 • Jedna etida F. Chopina iz op. 10 ili op. 25 (osim op. 10, br. 3 i 6 i op. 25, br. 7)
 • Jedna etida po slobodnom izboru
 • Jedna skladba J.S.Bacha (mogu se izvoditi pojedini stavci cikličkog djela)
 • Ivan Končić: Emerson etide, etida br. 5*

II. etapa u trajanju do 40 minuta:

 • Slobodan program koji uključuje jednu sonatu klasičnog razdoblja (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)

* Etide hrvatskog skladatelja Ivana Končića, skladane namjenski za ovo natjecanje, bit će dostupne kandidatima na uvid na mrežnoj stranici (OVDJE) od 1. studenog 2021., a originalne tiskane note moći će se kupiti u prodavaonicama navedenima ovdje.

4. Cijeli se program izvodi napamet, repeticije nisu nužne. Ocjenjivački sud sluša program u cijelosti. U slučaju prekoračenja propisanog vremena, ocjenjivački sud ima pravo prekinuti kandidata u izvođenju programa.

5. Nagrađeni natjecatelji obvezni su nazočiti podjeli diploma i nagrada na završnom koncertu, gdje će nastupiti prvonagrađeni i dobitnici posebnih nagrada, u protivnom će izgubiti pravo na nagradu.

6. Nagrade

Kategorija Revija nije natjecateljskog karaktera pa nema ni liste poretka; svi natjecatelji dobivaju diplomu o sudjelovanju, a jedan natjecatelj po izboru ocjenjivačkog suda nastupit će na završnom koncertu.

U ostalim kategorijama dodijelit će se pet nagrada i posebne nagrade. Dobitnici posebnih nagrada biraju se između svih kandidata u svim kategorijama.

Posebne nagrade koje dodjeljuje Gradska skupština Grada Zagreba:

 • Nagrada ukupnom pobjedniku natjecanja - plaketa Grada Zagreba i 7.500,00 kn
 • Nagrada za najbolju izvedbu etide - 2.500,00 kn
 • Nagrada za najbolju izvedbu skladbe J. S. Bacha - 2.500,00 kn

Ostale posebne nagrade

 • Nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu zadane skladbe hrvatskog skladatelja - umjetničko djelo
 • Nagrada za najbolju izvedbu klasične sonate - 1.500, 00 kn
 • Nagrada Zvjezdana Bašić, za najbolju izvedbu virtuozne skladbe - 1.500,00 kn
 • Nagrada EURO-UNIT group, Yamaha Music Hrvatska
 • Nagrada Međunarodne ljetne škole Pučišća - besplatno pohađanje seminara Pučišća 2022.
 • Nagrada Note, Zagreb
 • Nagrada Zagrebačkog omladinskog komornog orkestra

7. Prijava za sudjelovanje na natjecanju podnosi se pisanim putem popunjavanjem on-line prijavnice.

Rok za prijavu je 15. siječnja 2022.

Prijavi moraju biti priloženi sljedeći dokumenti:

 1. potvrda o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na natjecanju
 2. preslika jednog službenog dokumenta (putovnica, osobna karta, rodni list), kojom se potvrđuje osobni identitet
  Napomena: Organizator zadržava pravo tražiti na uvid originalnu osobnu kartu ili putovnicu

Popunjavanjem prijavnice natjecatelji pristaju svoje podatke dati na korištenje Organizatoru u svrhu izrade dokumenata Natjecanja (programska knjižica, raspored akustičnih probi, diplome, rezultati Natjecanja po disciplinama/kategorijama). Svi dokumenti Natjecanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici natjecanja Mladi virtuozi i bit će dostupni u tiskanom obliku.

Uplata kotizacije vrši se na račun:
Glazbena škola Pavla Markovca, Trg žrtava fašizma 9, Zagreb
Zagrebačka banka d.d. 10000 Zagreb 
IBAN: HR4323600001101358742
SWIFT adresa: ZABAHR2X
Poziv na broj: 28-2022
U opisu plaćanja: Ime i prezime natjecatelja 

8. Organizator ima pravo limitirati broj natjecatelja ukoliko zbog velikog broja prijavljenih kandidata neće biti u mogućnosti osigurati uredno odvijanje natjecanja u predviđenim vremenskim okvirima. U tom slučaju  uvažavat će se redoslijed prijave.

9. Sve troškove dolaska i boravka na natjecanju kandidati snose sami.

10. Raspored nastupa u svim kategorijama određen je početnim slovom prezimena kandidata. 28. međunarodno natjecanje Mladi virtuozi, Zagreb 2022., klavir, započinje slovom R.

11. Organizator natjecanja stavit će kandidatima na raspolaganje sobe za pripremu jedan sat prije nastupa, prema oglašenom rasporedu.

12. Natjecanje je javno, bit će snimano i prenosit će se uživo.  Organizator ima pravo koristiti i reproducirati snimku natjecanja bez prava na naknadu. 

13. Rezultati će biti objavljeni nakon završetka svake kategorije. Svaki kandidat dobiva priznanje za sudjelovanje. Pobjednicima će nagrade i diplome biti uručene na završnom koncertu.

14. Nagrađeni kandidati moraju bez naknade nastupiti na završnom koncertu, u suprotnome će izgubiti pravo na nagradu.

15. Program završnog koncerta određuje ocjenjivački sud i on se ne može mijenjati.

16. Prvonagrađeni na prijašnjem natjecanju ne mogu nastupiti u istoj kategoriji.

17. Apsolutni pobjednici na jednom od prijašnjih natjecanja MLADI VIRTUOZI - ETIDE I SKALE, klavir  nemaju više pravo nastupa na natjecanju.

18. Ocjenjivački sud sastavljen je od uglednih domaćih i svjetskih pijanista i pedagoga.

19. Član Ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje natjecatelja kojem je mentor ili s kojim je u srodstvu.

20. Odluka ocjenjivačkog suda je konačna.

21. Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika Natjecanja (aktivni i pasivni sudionici; nastavnici/mentori, organizatori, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija) te oštećenja ili krađe njihove imovine.

22. Organizator natjecanja, Glazbena škola Pavla Markovca, zadržava pravo izmjene važećeg Pravilnika.

23. U slučaju nejasnoća hrvatski se tekst uzima kao pravovaljan.

24. Prijavom na natjecanje svi kandidati prihvaćaju navedena pravila.