Napomena: Sljedeće natjecanje MLADI VIRTUOZI, ZAGREB 2021., violina, održat će se u lipnju 2021. godine. Organizator zadržava pravo izmjene Pravilnika natjecanja. Sve eventualne promjene bit će pravovremeno objavljene.

 

27. međunarodno natjecanje MLADI VIRTUOZI, Zagreb 2021., violina
23. - 27. lipnja 2021. 


PRAVILNIK NATJECANJA

1. Glazbena škola Pavla Markovca, pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba, organizira 27. međunarodno natjecanje MLADI VIRTUOZI, Zagreb 2021., violina, koje će se održati od 23. - 27. lipnja 2021. godine.

2. Natjecanje je podijeljeno u pet kategorija i Reviju za najmlađe kandidate. Godinama starosti smatraju se godine navršene do datuma početka natjecanja, 23. lipnja 2021.                       

 • Revija –              9 godina i mlađi
 • I. kategorija –   10 godina i mlađi
 • II. kategorija –  12 godina i mlađi
 • III. kategorija – 15 godina i mlađi
 • IV. kategorija – 18 godina i mlađi*
 • V. kategorija –  24 godine i mlađi*

*IV. i V. kategorija podijeljene su u dvije etape. Ocjenjivački sud odlučuje o pravu nastupa kandidata u drugoj etapi.

3. Program:

Revija / kotizacija 30€:

 • 2 skladbe ukupnog trajanja do 6 minuta

I. kategorija / kotizacija 40€

 • zadana etida: Ivan Josip Skender: Stilske etide, etida br. 1 Plesna etida*
 • skladba za violinu i klavir po vlastitom izboru (moguće je izvesti i stavak koncerta ili sonate)

II. kategorija / kotizacija 40€:

 • zadana etida: Ivan Josip Skender: Stilske etide, etida br. 2 Kontrastna etida*
 • 1 etida po vlastitom izboru
 • skladba za violinu i klavir po vlastitom izboru (moguće je izvesti i stavak koncerta ili sonate)

III. kategorija / kotizacija 50€:

 •  zadana etida: Ivan Josip Skender: Stilske etide, etida br. 3 Varirana etida*
 • 2 etide po vlastitom izboru ili 1 etida po vlastitom izboru i skladba virtuoznog karaktera
 • skladba za violinu i klavir po vlastitom izboru (moguće je izvesti i stavak koncerta ili sonate, odnosno dva kontrastna stavka ako je sonata starog majstora)

IV. kategorija / kotizacija 60€:

I etapa:

 • zadana etida: Ivan Josip Skender: Stilske etide, etida br. 4 Etida u plavom*
 • 1 etida po vlastitom izboru
 • J. S. Bach: 1 stavak iz zbirke Sonate i partite za violinu solo

II etapa:

 • skladba za violinu i klavir po vlastitom izboru (moguće je izvesti i stavak koncerta ili sonate, odnosno dva kontrastna stavka ako je sonata starog majstora)
 • skladba virtuoznog karaktera

V. kategorija / kotizacija 60€:

I etapa:

 • zadana etida: Ivan Josip Skender: Stilske etide, etida br. 5 Metaletida*
 • 1 etida ili capriccio po vlastitom izboru
 • 1 Paganinijev capriccio
 • J. S. Bach: dva stavka iz jedne od sonata za violinu solo ili Chaconna iz II. Partite za violinu solo

II etapa:

 • prvi stavak koncerta, od Beethovena nadalje
 • skladba virtuoznog karaktera

* Etide hrvatskog skladatelja Ivana Josipa Skendera, skladane namjenski za ovo natjecanje, bit će dostupne kandidatima na uvid  na mrežnoj stranici (OVDJE) od 8. veljače 2021., a originalne tiskane note moći će se kupiti u prodavaonicama navedenima ovdje.
Na traženje organizatora kandidat je obvezan predočiti originalan primjerak notnog izdanja.

4. Cijeli se program izvodi napamet, repeticije nisu nužne. Ocjenjivački sud sluša program u cijelosti. 

5. Nagrađeni natjecatelji obvezni su nazočiti podjeli diploma i nagrada na završnom koncertu, gdje će nastupiti prvonagrađeni i dobitnici posebnih nagrada. 

6. Nagrade

Kategorija „Revija“ nije natjecateljskog karaktera pa nema ni liste poretka; svi natjecatelji dobivaju diplome o sudjelovanju, a jedan natjecatelj po izboru ocjenjivačkog suda nastupit će na završnom koncertu.

U ostalim kategorijama dodijelit će se pet nagrada i posebne nagrade. Dobitnici posebnih nagrada biraju se između svih kandidata u svim kategorijama. Prve četiri nagrade su novčane, a peta nagrada je Diploma. U svakoj kategoriji moguće je dodijeliti po dvije prve, dvije druge, dvije treće, dvije četvrte i dvije pete nagrade. U tom slučaju dobitnici ravnopravno dijele novčani iznos određene nagrade.

I. i II. kategorija

 • I. nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna
 • II. nagrada u iznosu od 800,00 kuna
 • III. nagrada u iznosu od 500,00 kuna
 • IV. nagrada u iznosu od 350,00 kuna
 • V. nagrada - Diploma

III. kategorija

 • I. nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna
 • II. nagrada u iznosu od 1.500,00 kuna
 • III. nagrada u iznosu od 1.200,00 kuna
 • IV. nagrada u iznosu od 800,00 kuna
 • V. nagrada - Diploma

IV. i V. kategorija

 • I. nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna
 • II. nagrada u iznosu od 2.200,00 kuna
 • III. nagrada u iznosu od 1.600,00 kuna
 • IV. nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna
 • V. nagrada u iznosu od 550,00 kuna

Posebne nagrade koje dodjeljuje Gradska skupština Grada Zagreba:

 • Nagrada ukupnom pobjedniku natjecanja: plaketa Grada Zagreba i 7.500,00 kuna
 • za najbolju izvedbu etide - 2.500,00 kuna
 • za najbolju izvedbu virtuozne skladbe - 2.500,00 kuna

Ostale posebne nagrade

 • Nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu zadane skladbe hrvatskog skladatelja – umjetničko djelo
 • Nagrada EURO-UNIT group, Yamaha Music Hrvatska
 • Nagrada Međunarodne ljetne škole Pučišća - besplatno pohađanje seminara Pučišća 2021.
 • Nagrada a-classic, Zagreb,  Međunarodna ljetna škola UZMAH - besplatno pohađanje seminara Milna 2021.

7. Prijava za sudjelovanje na natjecanju podnosi se pisanim putem popunjavanjem online prijavnice.

Rok za prijavu je 23. svibnja 2021.

Prijavi moraju biti priloženi sljedeći dokumenti:

 1. potvrda o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na natjecanju
 2. preslika jednog službenog dokumenta (putovnica, osobna karta, rodni list), kojom se potvrđuje osobni identitet
  Napomena: Organizator zadržava pravo tražiti na uvid originalnu osobnu kartu ili putovnicu

Popunjavanjem prijavnice natjecatelji pristaju svoje podatke dati na korištenje Organizatoru u svrhu izrade dokumenata Natjecanja (programska knjižica, raspored akustičnih probi, diplome, rezultati Natjecanja po disciplinama/kategorijama). Svi dokumenti Natjecanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici natjecanja Mladi virtuozi i bit će dostupni u tiskanom obliku.

Uplata kotizacije vrši se na račun:

GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA, Trg žrtava fašizma 9, 10000 Zagreb
Zagrebačka banka d.d. 10000 Zagreb 
IBAN: HR4323600001101358742
SWIFT adresa: ZABAHR2X
Poziv na broj: 27-2021
Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata 

 

8. Organizator ima pravo limitirati broj natjecatelja ukoliko zbog velikog broja prijavljenih kandidata neće biti u mogućnosti osigurati uredno odvijanje natjecanja u predviđenim vremenskim okvirima. U tom slučaju uvažavat će se redoslijed prijave.

9. Sve troškove dolaska i boravka nanatjecanju kandidati snose sami.

10. Raspored nastupa u svim kategorijama određen je početnim slovom prezimena kandidata.  27. međunarodno natjecanje Mladi virtuozi, Zagreb 2021., violina, počinje slovom P.

11. Organizator natjecanja stavit će kandidatima na raspolaganje sobe za pripremu prema prostornim mogućnostima i prema oglašenom rasporedu.

12. Natjecanje je javno i bit će snimano. Organizator ima pravo koristiti i reproducirati snimku natjecanja bez prava na naknadu.

13. Rezultati će biti objavljeni nakon završetka svake kategorije. Svaki kandidat dobiva priznanje za sudjelovanje. Pobjednicima će nagrade i diplome biti uručene na završnom koncertu.

14. Nagrađeni kandidati moraju bez naknade nastupiti na završnom koncertu, u suprotnome će izgubiti pravo na nagradu.

15. Program završnog koncerta određuje ocjenjivački sud i on se ne može mijenjati.

16. Prvonagrađeni na prijašnjem natjecanju ne mogu nastupiti u istoj kategoriji.

17. Apsolutni pobjednici na jednom od prijašnjih natjecanja Mladi virtuozi, violina, nemaju više pravo nastupa na natjecanju. 

18. Ocjenjivački je sud sastavljen od uglednih svjetskih i domaćih violinista i pedagoga.

19. Član ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje natjecatelja kojem je mentor ili s kojim je u srodstvu.

20. Odluka ocjenjivačkog suda je konačna.

21. Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika Natjecanja (aktivni i pasivni sudionici; nastavnici/mentori, organizatori, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija) te oštećenja ili krađe njihove imovine. 

22. Organizator natjecanja, Glazbena škola Pavla Markovca, zadržava pravo izmjene važećeg Pravilnika.

23. U slučaju nejasnoća hrvatski se tekst uzima kao pravovaljan.

24. Prijavom na natjecanje svi kandidati prihvaćaju navedena pravila.