Uz brojne javne i kulturne djelatnike i ustanove posebnu potporu natjecanju daju:

Gradska skupština Grada Zagreba, pod čijim se pokroviteljstvom održava natjecanje

● EURO-UNIT group

Profesor Peter Eicher, nagradom Klasična sonata za najbolju izvedbu klasične sonate (samo za klaviriste)

● fondacija gđe Zvjezdane Bašić, nagradom za najbolju izvedbu virtuozne skladbe (samo za klaviriste)

● Hrvatsko društvo skladatelja koje, uz organizacijsku pomoć, daje natjecateljima posebne nagrade za najbolje izvedenu skladbu hrvatskog skladatelja

● Gradski ured za obrazovanje daje financijsku i organizacijsku pomoć

● Cantus d.o.o. uz čiju je pomoć realizirano tiskanje notnog izdanja svih dosadašnjih studija-etida, namjenski skladanih za natjecanje

Muzička akademija u Zagrebu

● Turistička zajednica grada Zagreba, promotivnim poklonima natjecateljima

Hrvatska kulturno umjetnička baština, Zagreb

● a-classic, audio - video snimanja i izdavaštvo

Međunarodna ljetna glazbena škola Pučišća

● Komorni orkestar Szekszárd, Mađarska (samo za violiniste)